Zhejiang Kuangdi Industry And Trade Co.,Ltd 회사 프로필
회사 프로필
>
Zhejiang Kuangdi Industry And Trade Co.,Ltd 회사 프로필
회사 소개
접촉
접촉: Mr. Fang
지금 접촉하세요
우리를 메일링하세요

Zhejiang Kuangdi Industry And Trade Co.,Ltd

중국 Zhejiang Kuangdi Industry And Trade Co.,Ltd 회사 프로필
Zhejiang Kuangdi Industry And Trade Co.,Ltd
Zhejiang Kuangdi Industry And Trade Co.,Ltd
Zhejiang Kuangdi Industry And Trade Co.,Ltd
Zhejiang Kuangdi Industry And Trade Co.,Ltd
Zhejiang Kuangdi Industry And Trade Co.,Ltd
Zhejiang Kuangdi Industry And Trade Co.,Ltd
Zhejiang Kuangdi Industry And Trade Co.,Ltd
Zhejiang Kuangdi Industry And Trade Co.,Ltd
Zhejiang Kuangdi Industry And Trade Co.,Ltd
주요 시장:
북아메리카 , 동남 아시아 , 오세아니아
비즈니스 유형:
제조업체 , 수출 , 판매자
브랜드:
오카디
NO.OF 직원들:
2000~3000
연간 매출:
2000000-3000000
설립 해:
2001
수출 프로.:
50% - 60%
고객 들 에게 봉사:
200+
제조 시설 지역:
200000m2+
근로자들:
3000+
사출기:
120+
자동 생산 라인:
25세 이상
패킹 라인:
80+
연간 생산량:
70000000+
기업 세부사항

 

  중국 Zhejiang Kuangdi Industry And Trade Co.,Ltd 회사 프로필 0중국 Zhejiang Kuangdi Industry And Trade Co.,Ltd 회사 프로필 1

서비스

중국 Zhejiang Kuangdi Industry And Trade Co.,Ltd 회사 프로필 0중국 Zhejiang Kuangdi Industry And Trade Co.,Ltd 회사 프로필 1

역사

중국 Zhejiang Kuangdi Industry And Trade Co.,Ltd 회사 프로필 0중국 Zhejiang Kuangdi Industry And Trade Co.,Ltd 회사 프로필 1

우리 팀이라니

중국 Zhejiang Kuangdi Industry And Trade Co.,Ltd 회사 프로필 0중국 Zhejiang Kuangdi Industry And Trade Co.,Ltd 회사 프로필 1